Seabed - Sortland Museum

Sortland Museums storsatsing, Seabed, åpnet onsdag 14. august. Seabed betyr havbunn, og det er havets betydning i nord, og konsekvensene av marin forsøpling og forurensning som er tema for utstillingen.

Publisert 11.10.19

Seabed er primært rettet mot barn og unge, men dette er en spektakulær utstilling som også vil appellere til voksne, sier Ane Høyem, enhetsleder ved Sortland Museum.

Sortland Museum har samarbeidet med ulike kunstnere og designere for å realisere prosjektet. Seabed har fått et unikt uttrykk med banebrytende bruk av undervannsfilm og projeksjoner. Underveis i utstillingen er det også mange spennende aktiviteter for barn og unge. Utstillingen representerer noe helt nytt i museumssammenheng i Vesterålen.

Under åpningen fremførte Sivert Høyem sangen Into the Sea sammen med et stort barnekor. Sortland Museum inviterte barn og unge i hele Vesterålen til å komme og synge sammen med Høyem.

Sortlandssundet, eller The Sortland Sound, som det heter på engelsk, spiller en sentral rolle i utstillingen. Derfor er det ekstra morsomt at Sivert, som kanskje framfor noen representerer det musikalske «Soundet» av Sortland, åpnet Seabed sammen med barna, sier Ane Høyem.

Den offisielle åpningen av Seabed vil bli foretatt av Aase Refsnes, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland Fylkeskommune. Sortlands-ordfører Tove Mette Bjørkmo har også en sentral rolle under åpningen 14. august.

Seabed er finansiert av Nordland fylkeskommune, Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet, Sortland Kommune, Reno Vest, Vesterålskraft, Den kulturelle skolesekken, Forskningsdagene, Holmøy Maritime, SE Gruppen og Museum Nord.

For mer informasjon kontakt Ane Høyem, enhetsleder Sortland Museum, telefon: +47 97565108.

Elin Mathiassen/Sortland Museum
Elin Mathiassen/Sortland Museum
Elin Mathiassen/Sortland Museum
Elin Mathiassen/Sortland Museum
Elin Mathiassen/Sortland Museum
Sortland Museum