Turistundersøkelse - Innovasjon Norge

Det er gjort en turistundersøkelse for sommersesongen 2018 på vegne av Innovasjon Norge. Det er en landsdekkende undersøkelse som gjennomføres med det formål å avdekke turismens betydning for norsk økonomi, samt gi innsikt og kunnskap som kan bidra til å forbedre det norske reiselivsproduktet.

Publisert 18.01.2019

I denne rapporten er det fokus på turistene i Norge i sommersesongen - mai til og med august - i 2018.

Det er gjort intervju med 5836 norske og utenlandske ferie- og forretningsreisende turister. Intervjuene har blitt gjennomført ved lufthavner, skianlegg, havner, turistattraksjoner m.m. Dette gir et helhetlig bilde av turistene og det gir flere spennedne markeder og målgrupper.

Se rapporten for undersøkelsen her

ASKR