L

Har du spørsmål?

send mail til 
turistinfo@vestreg.no,
eller ring tlf 
+47 76 11 14 80

w

Lofoten Reiselivsfagskole

Lofoten reiselivfagskole har de siste årene etablert seg som en sentral lokal, regional og nasjonal utdanningsinstitusjon for opplevelsesbasert reiseliv. Årsstudiet "Reiseliv" gir tidsriktig kunnskap og ferdigheter for arbeid innenfor et moderne opplevelsesbasert reiseliv.

Publisert 16.08.18
16.08.201812:58 Lisa Sollie

Studiet har oppstart mandag 20.august 2018, tilbys på både heltid over ett år og deltid over to år, har integrerte praksisperioder og lar seg fint kombinere med jobb innenfor reiseliv- og opplevelsesnæringen.

Årsstudium reiseliv tilbyr studentene oppdatert faglig og praktisk kunnskap, som er høyst relevant for arbeid innenfor en næring i stadig utvikling. Lokaliseringen i Svolvær gir umiddelbar tilgang til et av de mest myldrende reiselivsområdene i Nord-Europa. Skolen har dermed nær tilknytning til praksisfeltet, har en lang rekke relevante samarbeidspartnere - både for praksisplasser, gjesteforelesninger og bedriftscaser, og er velegnet både for nettverksbygging og å etablere en overodnet trygghet til å gå besøkende gjester minneverdige kvalitetsopplevelser.

CEO i XXLofoten, Geir Martin, gir både studiet og studenter fra Lofoten reiselivfagskole svært gode skussmål:

«XXLofoten har vært praksisbedrift for studenter fra Lofoten Reiselivsfagskole siden utdannelsen startet opp. Vi ønsker å støtte opp om en utdannelse vi mener er både relevant og viktig for utviklingen av opplevelsesbasert reiseliv. Vi opplever at fagene det undervises i er både relevante og er med på å styrke fokuset på kvalitetssikring og produktutvikling innenfor opplevelsesbasert reiseliv. Det er veldig artig å se hvordan våre praksisstudenter omsetter det de har lært på skolen i praksis her hos oss. Alle våre praksisstudenter har fått tilbud om deltid og/eller sesong ansettelse. I år har vi også hatt en praksisstudent som gjennom praksisåret har vist egenskaper som gjør at vi har gitt han tilbud om en permanent arbeidsavtale her hos oss».

Kollegiet på Lofoten reiselivfagskole håper nå at mange aktører innenfor reiselivsnæringa i Vesterålen tar det økende behovet for kvalitetsbevisst basiskompetanse på alvor, og benytter seg av studietilbudet på Lofoten reiselivfagskole. Husk at det er de ansatte som er bedriftens suksessfaktor nummer 1!

Les mer om studiet her

Med håp om enda flere søknader på restplasser hos oss! Skolen har hybler tilgjengelige.

Se studieplan og årshjul i vedlegg under.

Lofoten reiselivfagskole