Personas-kolleksjonen

Over tid har det vært større endringer i turistens både ferdsel og hvordan man bestemmer reisemål. Den tradisjonelle målgruppen er nå mer eller mindre historie, turister bestemmer ofte reisemål etter hva han kan oppleve og ikke nødvendigvis reisemålet i seg selv. Dette har NordNorsk reiseliv jobbet med over flere år og resultatet er en personaskolleksjon som skal hjelpe oss i å nå rett målgruppe

publisert 21 juli 2018

Følg linken og les mer om personasgalleriet - som gir et innblikk i de forskjellige typer kunder som er interessant for oss - ut fra hvilke produkter du har, hvem av disse personasene passer mot de kundene du har, eventuelt hvem du ønsker å få besøk av. 

Personaskolleksjonen er en verktøy som skal hjelpe deg til å spisse dine produkter mot de kundene som du ønsker å få. 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt kolleksjonen

Les om kolleksjonen her

Bjørn Eide