Fagbrev i reiselivsfaget

Fagbrev i Reiselivsfaget?
Kunne du tenkt deg fagbrev innenfor reiselivet, eller har du ansatte som det kan være interessant for? Kurset er tilpasset ansatte i reiselivsnæringen og for dem som har erfaring fra bransjen. Det anbefales norskkunnskaper på mellomnivå.
Ta et samlingsbasert intensivkurs i regi av Folkeuniversitetet.

Publisert 03.05.2018

Om kurset

Utdanningen er delt inn i tre hoveddeler; service- og vertskapsrollen, salg- og markedsføring, og drift.

Service- og vertskapsrollen

 • Ivaretagelse av kunden i det helhetlige reiselivsproduktet
 • Gjeste- og kundeorientering
 • Produktkunnskap
 • Etikk
 • Samarbeid med andre reiselivsbedrifter
 • Tverrkulturell kommunikasjon
 • Formidling av produkter og tjenester

Salg og markedsføring

 • Salg, mersalg og gjensalg av produkter og tjenester
 • Videreutvikling av produkter og tjenester
 • Skriftlig og muntlig kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere ved formidling, presentasjoner og utarbeiding av markedsmateriell og hjemmeside

Drift

 • Organisering av virksomheten
 • Samarbeidspartnere og kjerneprodukter
 • Daglige arbeidsoppgaver knyttet til økonomi, rutiner og gjeldende regelverk

Hvem er kurset for?

For deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra reiselivsbransjen.
Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring.
Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller klasserom på nett, avhengig av hvor du velger å ta utdanningen. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen.

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested).
Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen gjør du på privatistweb.no, eller her for deg som bor i Nordland Fylke.

Fagprøven

For å kunne ta fagprøven må du ha bestått den skriftlige eksamenen, og kunne dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er opplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve vil gi deg fagbrev.

Informasjonene er hentet fra Folkeuniversitetet
folkeuniversitetet.no/Fagbrev

Marten Bril
Offersøy Feriesenter