Masterplanarbeid i Øksnes Kommune

22.03.28 gjennomførte Visit Vesterålen workshop i Øksnes kommune, i samarbeid med Næringskonsulent Inge Dag Røkenes, Mimir As og mange lokale reiselivsbedrifter.

Publisert 23.03.18

Som en del av Masterplanarbeidet til Visit Vesterålen jobber vi med stedsutvikling i alle våre fem kommuner. I samarbeid med lokalt næringsliv, reiselivsbedrifter og kommunene jobber vi for å styrke vår attraksjonskraft og fremme flere Reason-To-Go i Vesterålen. Som en del av prosessen gjennomfører vi workshops, lokale møter og prøver å få i gang lokale arbeidsgrupper i alle kommunene som skal jobbe for utvikling av de forskjellige attraksjonen og Reason-To-Go.

I Øksnes kommune presenterte Bård Jervan i Mimir as masterplanen for Vesterålen.Vi ønsker å takke Mimir As som leder en god prosess med fokus på reisemålsutvikling, og Egga Utvikling Fiskeriparken ved Stian Frivåg for presentasjon av, og arbeid med, Bærekraftsprosjektet.

Les mer om arrangementet og masterplanarbeidet på Vesterålen Online vol.no (+).

Ingrid Sætre
Astrid Berthinussen