Vi har over 120 merka og skilta turløyper i fjell og mark i hele Vesterålen, for både sommer- og vinterbruk. Rutene er lett tilgjengelige – uansett hvor du ønsker å ta fatt.

Vesterålen har 3 kyststier, med tilhørende brosjyrer. Èn i Bø (Straumsjøen – Spjelkvågen), èn på Andøya (Stave – Bleik) og èn i Øksnes (Langenes kirke - Klo).

Vi har turkart med flere merka turforslag. Kartet egner seg også veldig bra som veikart.  Det er også merka løyper til turistforeningshyttene i Vesterålen. Turlaget har hytter både til fjells og langs sjøen. 

Møysalen Nasjonalpark er en av landets minste -nasjonalparker, bare 51,2 km2 og ligger på Hinnøya, Norges største øy. -Sentralt i nasjonalparken ligger fjellet Møysalen som i 2009 ble kåret til «Norges vakreste naturopplevelse» av Friluftsmagasinet Ute. Det går guida turer til toppen som er 1262 moh. 

Spør etter brosjyrer med forslag og beskrivelser på den lokale turistinfoen. Du kan også besøke hjemmesiden til Vesterålen Turlag, www.turistforeningen.no/vesteralen, hvis du ønsker -informasjon om turprogram eller turlagshyttene i Vesterålen. 

Allemannsretten

Friluftsloven gir rett til fri ferdsel og opphold i utmark. Den gir oss rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka, sykle, ake og ri på stier og veier. Allemannsretten gir rett til å raste og telte i utmark, men ikke nærmere enn 150 m fra hus eller -hytte. Utmark er all udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge.

Som brukere av allemannsretten har vi også plikter. Vi skal opptre hensynsfullt og varsomt uten å forårsake skade eller -ulempe for eier, bruker, natur, husdyr eller vilt. På mange kart er det -markert badeplasser som ikke er skiltet eller tilrettelagt. Du er selv -ansvarlig for å undersøke om disse kan benyttes i henhold til de nevnte lovene. Det samme gjelder markerte -teltplasser. 

Vær nøye med å rydde raste- eller teltplassen når du drar. Avfall tar du med deg. Man skal også være varsom med ild og ikke tenne bål nær skog i tida 15. april til 15. september.