Med Vesterålen som utgangspunkt kan du ta opp jakten på nordlyset. Vesterålen har lite lysstøy som gjør det lettere og oppleve dette fantastiske naturfenomenet. Nordlyset kan du se hvis du er riktig heldig, allerede i august, når nettene igjen blir mørkere. Men den beste tiden å observere nordlyset på er fra oktober til mars.

Midt i smørøyet: Nord-Norge er et perfekt utgangspunkt for å observere nordlyset, da den såkalte nordlysovalen går langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark. Og midt i denne løypa ligger Vesterålen. Derfor er det helt naturlig at landets viktigste bakkebaserte nordlysforskning nettopp foregår på nordspissen av Andøya, ved rakettskytefeltet og forskningsstasjonen ALOMAR (Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research). Mer enn 50 universiteter rundt om i verden deltar og bidrar til denne forskninga.

Nordlys og overtro
Men for folk flest har det sprakende nordlyset opp gjennom tidene vært opplevd som både spektakulært og faktisk skremmende – uavhengig av hva forskninga avslører. For i gamle dagers folketro ble nordlyset ansett som negativt. Og det var ikke uvanlig at nordlendingene for noen generasjoner siden oppfattet et flammende nordlys over himmelen som et dårlig omen, som kunne varsle både uår og pest – jo heftigere lys, jo verre. Da gjaldt det å få ungene i hus og gjøre minst mulig vesen av seg. På den annen side hjalp det godt å vifte med hvite duker om man ønsket å sette fart på og forsterke flammene … 

Hva er nordlys?
Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektrisk ladete partikler mot jorda. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Polarlyset befinner seg i en høyde på mel-lom 90 og 180 km over bakken. Fenomenet kan observeres på nattehimmelen i et belte rundt de magnetiske polene – nordlysovalen, for oss på nordre halvkule. Polarlys viser seg som et bølgende lys som varierer både i form, farge og styrke, fra mørkeblå innom grønn og gul, til rød og oransje.

Polarlys på den nordlige halvkule kalles aurora borealis (morgenrøden i nord) eller nordlys, mens polarlys på den sørlige halvkule kalles aurora australis eller sørlys.

Fargerikt
Nordlyset kan ha mange ulike farger. Fargene gjenspeiler gassene som finnes der oppe. Den gulgrønne farga, som særpreger og er mest vanlig for nordlyset, kommer fra oksygenet. Det røde stammer for det meste også fra oksygen, med innslag av nitrogen. Det fiolette vi ofte ser i nedkant av nordlyset kommer fra nitrogenet, og det samme gjelder det meste av det blå. 

Lære og oppleve
Nordlyssenteret på Andenes er et populært ekskursjonsmål for elever, studenter og lærere fra hele landet som deltar på ulike aktiviteter i regi av NAROM (www.narom.no).